Τριτη 21 Μαϊου, 2024

RSS

Β΄ Ψυχιατρικός Τομέας

Ο Β’ Ψυχιατρικός Τομέας αποτελείται από τρία ψυχιατρικά τμήματα: α) Σύγγρειο, Τμήμα μέσης νοσηλείας, β) Ταρσή Δρομοκαΐτη, Τμήμα βραχείας νοσηλείας και γ) Ευεργετών, Τμήμα βραχείας νοσηλείας.

Παλαιότερα στον Τομέα αυτόν υπαγόταν και τα νοσηλευτικά Τμήματα Βενιζέλειο – Δάφτσειο, τα οποία τα οποία έκλεισαν για τις ανάγκες ανακαίνισής τους.

Σύγγρειο – Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας

Λειτουργεί στη σημερινή του μορφή από το Μάιο του 2003 ως Τμήμα θέσεων δυνάμεως 39 κλινών και φιλοξενεί ασθενείς όλου του φάσματος ψυχιατρικών παθήσεων. Θεωρείται τμήμα βραχείας – μέσης διάρκειας νοσηλείας, με μέσο χρόνο νοσηλείας τους 1-2 μήνες.

Η κύρια δραστηριότητα του τμήματος είναι η ίδια με αυτή των άλλων τμημάτων βραχείας νοσηλείας του νοσοκομείου.

Ταρσή Δρομοκαΐτη – Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας

Άρχισε να λειτουργεί σαν Τμήμα βραχείας νοσηλείας από το 2001 με συνολική δύναμη 28 κλινών. Είναι Τμήμα μικτό. Προβλέπεται να Φιλοξενεί ασθενείς όλου του φάσματος των ψυχιατρικών παθήσεων με μέγιστο χρόνο τους 3 μήνες.

Η κύρια δραστηριότητα του τμήματος είναι όπως και των λοιπών τμημάτων βραχείας νοσηλείας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο