Παρασκευη 21 Ιουνιου, 2024

RSS

Γεμέλειο – Ψυχογηριατρικό Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας

Λειτουργεί από το 1988 ως Τμήμα Βραχείας νοσηλείας για άτομα άνω των 65 ετών και είναι το μοναδικό στην Ελλάδα. Έχει και εξωτερικά ιατρεία. Φιλοξενούνται ασθενείς μεγάλου εύρους παθήσεων με διάφορα οργανικά προβλήματα λόγω ηλικίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ψυχιατρικών παθήσεων που παρατηρούνται στους συγκεκριμένους ασθενείς είναι κατάθλιψη και διπολική συναισθηματική διαταραχή (μανιοκατάθλιψη) και αρχόμενη άνοια. Το τμήμα εφημερεύει 2 φορές την εβδομάδα στα πλαίσια της γενικής εφημερίας, έχει δυναμικότητα 40 κλινών και δέχεται ασθενείς που εισάγονται είτε εκούσια είτε ακούσια.

Η κύρια λειτουργία του τμήματος εστιάζεται: α) στην εξέταση και θεραπεία των ασθενών, και β) στην προσπάθεια εξεύρεσης τρόπων, ώστε να διοχετευθούν οι ασθενείς, μετά το πέρας της παραμονής τους στο τμήμα, είτε στις οικογένειές τους είτε σε αντίστοιχες μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (οικοτροφεία- ξενώνες). Η ζήτηση για κλίνες του τμήματος αυτού είναι τεράστια.

Μετάβαση στο περιεχόμενο