Τεταρτη 17 Απριλιου, 2024

RSS

Ιατρείο Πόνου

Λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 2008 , κάθε Τρίτη. Παρέχει συμβουλές, κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη και συγκεκριμένη ιατρονοσηλευτική φροντίδα για ασθενείς με χρόνιο πόνο που δεν χρειάζονται παρεμβατικό χειρισμό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο