Πεμπτη 25 Απριλιου, 2024

RSS

Μικροβιολογικό- Βιοχημικό Εργαστήριο

Η κύρια δραστηριότητα του τμήματος αφορά στη διενέργεια εξετάσεων ρουτίνας κατά την εισαγωγή, καθώς επίσης και μετά από εντολή γιατρού σε εσωτερικούς ασθενείς, αλλά και σε εξωτερικούς μη ψυχιατρικούς ασθενείς. Το εργαστήριο κάνει όλων των ειδών τις μικροβιολογικές εξετάσεις, εκτός από τις ειδικές. Επίσης στο εργαστήριο διενεργείται και εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος, όπου οι εξετάσεις γίνονται κυρίως για τοξικολογικό έλεγχο (για χρήση ναρκωτικών)

Μετάβαση στο περιεχόμενο