Τριτη 23 Ιουλιου, 2024

RSS

Κέντρο Ψυχοθεραπειών

Τo Κέντρο Ψυχοθεραπειών άρχισε να λειτουργεί το Νοέμβριο του 1996 και στεγάζεται σε ένα από τα καινούρια κτίρια του νοσοκομείου. Η κύρια λειτουργία του Κέντρου Ψυχοθεραπειών είναι η δωρεάν παροχή βραχείας ψυχοθεραπείας (μέχρι 20 συνεδρίες) σε άτομα εκτός νοσοκομείου που χρήζουν ψυχολογικών  υπηρεσιών από ψυχιάτρους και ψυχολόγους οι οποίοι προσφέρουν εθελοντικά εργασία. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι συνήθως παραπέμπονται από επαγγελματίες υγείας και άλλους φορείς, κλείνουν ένα αρχικό ραντεβού με το κέντρο, στο οποίο γίνεται η πρώτη εκτίμηση της κατάστασης τους και αποφασίζεται εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο