Τριτη 21 Μαϊου, 2024

RSS

1η ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Α) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Β) ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Γ) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Δ) ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Ε) ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ζ) ΤΡΟΦΙΜΑ

ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ PDF

ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ  ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΣΕ 13 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΩΝ

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΤΟΣΟ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ, ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ 8:00 – 14:30

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο