Σαββατο 3 Ιουνιου, 2023

RSS

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

6/10/2010

Σας γνωστοποιούμε ότι ο αριθμός του ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ έχει

ΑΛΛΑΞΕΙ

Τα επτά πρώτα ψηφία που ήταν 210 54 04

ΓΙΝΟΝΤΑΙ 213 20 46

οι υπόλοιποι τρεις αριθμοί ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ οι ιδιοι.