19 Μαϊου, 2024

RSS

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ-ΕΣΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Έσοδα – Έξοδα Νοεμβρίου 2019

Έσοδα – Έξοδα Οκτωβρίου 2019

Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτημάτων οικ. έτους 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΙΕΡΕΜΙΑΔΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΜΙΚΡΟΥΛΑΚΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΦΟΡΜΑΝΟΥ

Έσοδα – Έξοδα Σεπτεμβρίου 2019

Έσοδα – Έξοδα Αύγουστος 2019

Εκτέλεση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Ιουλίου 2019

Έγκριση ισολογισμού – οικονομικών καταστάσεων 2018

Εκτέλεση προϋπολογισμού Εσόδων -Εξοδων Ιουνίου 2019

Έξοδα Ιουνίου 2019

“Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Μαρτίου 2019” είναι κλειδωμένο Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Μαΐου 2019

Μετάβαση στο περιεχόμενο