Δευτερα 18 Ιανουαριου, 2021

RSS

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορκωτών ελεγκτών 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απολύμανση – απεντόμωση μυοκτονία του Νοσοκομείου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ 2020

ΕΠΑΝΑΛ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2020

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ MANUAL ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Έκδοση οριστικού πίνακα επιτυχόντων καταρτιζομένων για το A΄ Χειμερινό Εξάμηνο 2020Β στο Δ.Ι.Ε.Κ. – Ψ.Ν.Α Δρομοκαϊτειο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2020

ΕΠΑΝΑΛ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5070144 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων 2020

Ανακοίνωση για κατατάξεις καταρτιζομένων στο Γ’ εξάμηνο σπουδών, εκπαιδευτικού έτους 2020-2021