Πεμπτη 4 Ιουνιου, 2020

RSS

Αποτελέσματα επιλογής υποτρόφων για την χορήγηση διετούς υποτροφίας από το Κληροδότημα Ν. ή Ε. ΜΙΚΡΟΥΛΑΚΗ για τα ακαδημαϊκά έτη 2019 – 2020 και 2020-2021.

Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου 2020

Ευχαριστήρια επιστολή Αναπληρωτή Διοικητή προς τους εργαζόμενους του Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο»

Έσοδα-Έξοδα Δεκεμβρίου 2019

Επιτροπή Κληρώσεων 2020 (ορθή επανάληψη)

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού Αντιδραστηρίων 2020

Πρακτικό Κληρώσεων Επιτροπών 2020

(Ορθή επανάληψη)Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υγειονομικού υλικού.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγειονομικού υλικού.

Ανάπτυξη δράσεων/δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Αττικής από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής “Δρομοκαΐτειο”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 2019

Έσοδα – Έξοδα Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του εξωτερικού ελέγχου ποιότητας των εξετάσεων 2019

Έσοδα – Έξοδα Οκτωβρίου 2019