Δευτερα 23 Μαϊου, 2022

RSS

Μαθήματα Ειδικότητας

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, τα μαθήματα ανά εξάμηνο, για την ειδικότητα: Βοηθός  Νοσηλευτικής  Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις, είναι τα εξής:

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΜΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
-Νοσηλευτική Ι (Θ+Ε)

-Πρώτες Βοήθειες (Θ+Ε)

– Ανατομία  (Θ)

– Φυσιολογία (Θ)

– Φαρμακολογία (Θ)

– Υγιεινή-Μικροβιολογία (Θ)

– Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα (Ε)

-Νοσηλευτική ΙΙ (Θ+Ε)

– Χειρουργική (Θ)

– Παθολογία (Θ)

– Γυναικολογία –  Παιδιατρική (Θ)

– Στοιχεία Ψυχιατρικής – Νευρολογίας(Θ)

– Νοσηλευτική (Πρακτική στο Νοσοκομείο)  (Ε)

– Ψυχιατρική Ι (Θ)

-Ψυχιατρική  Νοσηλευτική  Ι (Θ)

-Ψυχολογία / Νευροψυχολογία (Θ)

– Πρακτική στο Νοσοκομείο (Ε)

Ψυχιατρική ΙΙ (Θ)

-Ψυχιατρική  Νοσηλευτική  ΙΙ (Θ)

– Πρακτική στο Νοσοκομείο  (Ε)

 

Σε περίπτωση αναστολής κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας του Δ.Ι.Ε.Κ. με φυσική παρουσία, η κατάρτιση (θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα) διενεργείται με τηλε-εκπαίδευση (χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης).

5Ο  ΕΞΑΜΗΝΟ

Πρακτική   Άσκηση  960  ωρών  σε  Νοσηλευτικά  Τμήματα / Κλινικές  του ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

Θ: Θεωρητικό, Ε: Εργαστηριακό