19 Μαϊου, 2024

RSS

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας ενός καινούργιου επιβατικού οχήματος Ι.Χ. για τον εξοπλισμό του Κ.Ψ.Υ. Δραπετσώνας, στα πλαίσια της πράξης «Ανάπτυξη δράσεων/δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Αττικής από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής “Δρομοκαΐτειο”» με Κωδικό ΟΠΣ 5041847 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Μετάβαση στο περιεχόμενο